Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Prodej
  !!! Omlouvám se, chov a prodej krevetek natrvalo ukončen (vloženo 12.9.2008) !!!

Popis prodávaných zvířat


     Všechny k prodeji nabízené druhy krevetek jsou z mé vlastní produkce. Nejedná se o importy odchycené v přírodě ani o zprostředkovaný prodej odchovů jiných chovatelů či pěstíren. Má původní chovná zvířata, se kterými jsem začínal, ve většině případů pochází z renomovaných německých chovů nebo z přírody. Prodávaná zvířata jsou vždy zdravá a v perfektní kondici, což pro zvířata dovážená z přírody nemusí platit. Další výhodou je, že víte, který druh a jakých vlastností Vám prodávám. Nemusíte se tak obávat nemilého překvapení v podobě koupě nádherné malé krevetky, která Vám ve společenské nádrži nečekaně vyroste v mnohacentimetrovou „obludu“ požírající vše živé v jejím dosahu (někteří zástupci rodu Macrobrachium). Přednostně prodávám mladé nebo právě dospívající jedince o velikosti od 1 do 1,5 cm. Důvodem prodeje takto mladých zvířat je, že daleko lépe snášejí transport a rychleji a snáze zvládnou přechod na nové podmínky Vašich nádrží. Vy budete mít navíc jistotu, že Vám nechtěně neprodávám přestárlé jedince, které bohužel nelze s jistotou odlišit od jedinců čerstvě dospělých. Přestárlí jedinci mohou po krátké době přirozeně uhynout, což je dost pravděpodobné s ohledem na zpravidla krátkou délku jejich života (většinou 1 – 2 roky) a jejich zvýšenou citlivost na změnu prostředí. Prodávaní mladí jedinci dosahují v optimálních podmínkách pohlavní dospělost v průběhu jednoho až tří měsíců v závislosti na druhu a podmínkách chovu (teplota, množství potravy atd.). Mladí jedinci u mě nejsou jakýmkoli způsobem úmyslně nijak růstově nebo vývojově omezováni se záměrem je udržovat v nedospělém stavu do doby, než se mi je podaří prodat. Prodávaná zvířata jsou odchycena z chovných nádržích bezprostředně před předáním nebo zasláním. U velkoobchodních firem, zabývající se importem nebo výkupem od chovatelů a jejich následným prodejem, mohou být krevetky drženy v nevhodných podmínkách řadu týdnů či dokonce měsíců. To působí na zvířata stresově a značně to snižuje jejich šance na úspěšný převoz, aklimatizaci a bezproblémovou budoucí existenci ve Vašich nádržích. Nevýhodou prodeje mladých a tím pádem i menších jedinců je zvýšené riziko jejich pozření rybami nebo nasátí výkonným filtrem s nedostatečně nebo nevhodně chráněnou nasávací částí. Pokud však hodláte chovat krevetky společně s rybami schopné pozřít prodávané mladé jedince, tak je zde velké nebezpečí i pro jedince dospělé a plně vzrostlé. Pokud si budete přát dospělé jedince, mohu Vám je ochotně a bez problémů zajistit, musíte mi však při objednávce toto Vaše přání sdělit. Samice s vyvíjejícími se vajíčky neposílám. Jsou obzvláště citlivé na transport a uvykání si na nové podmínky a často při tom přichází o vajíčka. Cena zvířat je jednotná bez ohledu na stáří a pohlaví jedinců. U dospělců řady druhů je také výhoda v možnosti rozpoznání pohlaví a dá se tak vyhovět případnému přání konkrétního poměru pohlaví kupovaných zvířat. U prodávaných mladých jedinců je naopak často velmi obtížné pohlaví rozpoznat. I při náhodném výběru mladých jedinců z nádrže však bývá přirozený poměr pohlaví 1 : 1. To opět nemusí platit při koupi zvířat z velkoobchodů. Řada importovaných zvířat z přírody může být dodávána pouze v jednom nebo s velkou převahou jednoho pohlaví. Důvodem může být záměrný úmysl tato zvířata v cílových zemích nemnožit. Nebo je důvodem snadnější ulovitelnost jednoho pohlaví nebo jeho nápadnost v přírodě případně zvýšená citlivost jednoho pohlaví na transportní a skladovací podmínky. Dalším neméně důležitým důvodem nákupu v zajetí odchovaných zvířat je jejich ochrana. Importované druhy jsou v mnoha případech na svých přírodních výskytištích bezohledně drancovány ve velkém, což může ohrožovat samu existenci druhu v přírodě.

Podmínky prodeje

     Zvířata Vám mohu předat osobně přímo u mě doma (adresa viz
kontakt). V tom případě se musíme vzájemně domluvit na termínu Vaší návštěvy. Dalším způsobem je, že Vám krevetky zašlu Českými drahami nebo Českou poštou. Upřednostňuji kurýrní službu Českých drah. Transport trvá kratší dobu (zpravidla dorazí na místo určení v týž den, v kterém byla zvířata odeslána), víte, kdy k Vám mají zvířata dorazit a za přibližně stejnou částku (oproti České poště) se dá přepravit více zvířat. Nevýhodou je, že Vám balík nedovezou až domů, ale musíte si ho osobně přijít vyzvednout na smluvené nádraží. Výše přepravného je stanovena Českými drahami pro balík do 15 kg bez ohledu na přepravní vzdálenost na 140,- Kč. Cena za krevetky tak bude navýšena o tuto částku + balné ve výši 50,- Kč. Váš optimální vlakový spoj kurýrní služby můžete nalézt zde, nebo Vám ho rád na požádání najdu. Výchozí stanice je Jihlava hlavní nádraží. V případě České pošty posílám krevetky expresní službou EMS. Cena se odvíjí od váhy balíku: 133,- do 5 kg, 159,- do 10 kg a 190,- Kč do 15 kg. Množství do několika desítek kusů krevetek se dá zaslat v ceně 133,- Kč (více zde). Balík dorazí na místo určení následující den po dni odeslání. K ceně bude opět připočteno balné ve výši 50,- Kč. Výhodou této přepravy je, že Vám balík dovezou a předají přímo na uvedené adrese, budete-li přítomni. Pokud ne, zanechají Vám ve schránce vzkaz, kde si máte balík vyzvednout. Bohužel zde nelze zajistit, aby Vám zvířata přišla v určitý konkrétní čas. Po obdržení Vaší objednávky, vzájemné předběžné domluvě (zda je počasí vhodné k zaslání, typ přepravy apod.) a po následném obdržení finanční částky se s Vámi obratem domluvím na podrobnostech odeslání. Finanční částku můžete poslat buď složenkou na mojí adresu nebo vkladem na účet. Při zasílání krevetek Českou poštou se dá finanční částka poslat prostřednictvím dobírky, platba předem tak není nutná. Omlouvám se, že při zasílání krevetek vyžaduji složit finanční částku předem (nejedná-li se o dobírku České pošty), mám však v tomto ohledu již neblahé zkušenosti, které mě nutí k tomuto kroku. Je potřeba minimalizovat transportní dobu, proto si krevetky prosím neprodleně po příjezdu na cílové místo vyzvedněte (zvláště za ne zcela optimálního stavu počasí). Z důvodu vysokého rizika neposílám krevetky za extrémního stavu počasí s trvalou teplotou pod -5 °C a nad 26 °C. Přepravka pro krevetky sestává z papírové krabice a termoizolační polystyrénové vložky. Přepravka Vám zůstává a nemusíte jí vracet. Zvířata jsou balena ve dvojitých speciálně tvarovaných silnostěnných sáčcích určených přímo pro přepravu ryb a dalších vodních živočichů. Do přepravky je v chladném počasí zpravidla vloženo i několik pet lahví s teplou vodou z důvodu zajištění žádoucí teplotní stability. Pokud se stane a během přepravy některé krevetky uhynou a vy mi bezprostředně po jejich transportu zašlete fotografii v neporušených transportních sáčcích dokazující tento fakt, obratem Vám peníze za uhynulé kusy vrátím nebo zdarma zašlu zvířata nová dle vašeho přání. Krevetky Vám mohu na Vaše přání zaslat i dalšími státními či soukromými transportními společnostmi. Daná společnost však musí mít zastoupení v Jihlavě a musí mít garantovanou dobu doručení do 48 hodin. Transportní cena se v tom případě bude odvíjet od ceníku dané společnosti. V těchto případech však negarantuji, že zvířata dorazí živá. V případě nezdaru bohužel nemohu akceptovat nárok na vrácení peněz nebo zaslání nových zvířat.

Zasílání na Slovensko

     Na Slovensko zasílám krevetky prostřednictvím České pošty a její expresní služby EMS do zahraničí. Cena se odvíjí od celkové váhy balíku. Pokud posílám do několika desítek kusů krevetek, tak se obvykle váha pohybuje kolem 5 kg, což odpovídá ceně 325,- Kč (celkový přehled cen můžete nalézt
zde – cenová skupina 100). Pro přesnou kalkulaci ceny mě ale raději kontaktujte. Českými dráhami a její službou Interkurýr bohužel nemohu krevetky zasílat, jelikož ve stanici v místě mého bydliště nelze takovou zásilku podat. Krevetky mohu zaslat i jinými státními či soukromými přepravci, musí ale mít zastoupení v Jihlavě a transport nesmí trvat déle než 48 hodin. V těchto případech ale negarantuji, že zvířata dorazí živá a neakceptuji nárok na vrácení peněz nebo zaslání nových zvířat v případě nezdaru. Do jiných států krevetky nezasílám.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     Jedinci během transportu a následně několik dnů po přemístění do nových chovných podmínek nemusí mít přesně takové zbarvení, jaké prezentují fotografie nebo popisy. Důvodem je stres z přepravy a uvykání si na nové podmínky, který způsobuje přechodnou změnu nebo pokles intenzity barev. Dovoluji si předem na tento fakt upozornit, aby mi nebyla zvířata bezprostředně po transportu reklamována. Po odeznění stresu se u zvířat zbarvení vrací do původního stavu. To může trvat i několik dnů. Dále prosím mějte na paměti, že prodávaní jedinci jsou mladí a ti ještě nemusí mít plně vyvinuté zbarvení dospělých jedinců. Mezi jedinci jsou též mezipohlavní a individuální rozdíly ve zbarvení, které je potřeba též vzít v potaz. Na zbarvení mají vliv ještě další faktory zmiňované v sekci
chov.

     Musím též upozornit, že trpasličí krevetky jsou opravdu malých rozměrů. V dospělosti dorůstají ve většině případů pouhých 2 nebo3 cm, což mnohé potenciální chovatele při jejich prvním setkání s nimi nemile překvapuje.

     Před koupí prosím dobře zvažte, za jakých podmínek budete krevetky chovat (viz
chov), abyste předešli zbytečnému utrpení zvířat a zbytečnému vynakládání Vašich finančních prostředků. Především upozorňuji na společný chov s velkými a dravými rybami, nevhodné filtrační systémy a nevhodné (extrémní) chemické a fyzikální vlastnosti vody. Profily jednotlivých druhů krevetek naleznete v sekci druhy/variety. Spokojenost krevetek ve Vašich nádržích a Vaše radost z nich je i mým cílem, neboť rozmnožení a odchov řady druhů je výsledkem dlouhé a náročné cesty.

Aktuální nabídka k 3.9.2007:    
Neocaridina denticulata - přírodní forma
15,- Kč/ks

Neocaridina denticulata var. „Red“
35,- Kč/ks
Caridina simoni simoni
25,- Kč/ks
Caridina sp. „Bumblebee“ - momentálně není k dispozici
50,- Kč/ks
Caridina sp. „Bee“ - momentálně není k dispozici
50,- Kč/ks
Caridina sp. „Crystal red“
80,- Kč/ks
Neocaridina zhangjiajiensis "White pearl"
50,- Kč/ks

Caridina sp. „Tiger“  - momentálně není k dispozici
50,- Kč/ks

Caridina sp. „Blue tiger“ - momentálně není k dispozici
300,- Kč/ks
Caridina sp. „Blond tiger“ - momentálně není k dispozici
100,- Kč/ks
Caridina sp. „Indian zebra“
50,- Kč/ks
Neocaridina palmata
50,- Kč/ks
Caridina cf. babaulti - momentálně není k dispozici
50,- Kč/ks
Caridina sp. "Indian dwarf shrimp" - momentálně není k dispozici
50,- Kč/ks