Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Neocaridina palmata
Odborný název Neocaridina palmata
Synonyma -
Obchodní a chovatelské názvy Nectarine Shrimp, Redback Shrimp (ang.), Nektarinen-Garnelen, Rotrücken-Zwerggarnele, Marmor-Zwerggarnele (něm.)
Původ/rozšíření pravděpodobně jižní Čína
Velikost v dospělosti 2 - 3 cm
Pohlavní rozdíly samice jsou celkově robustnější a přibližně o 1/4 větší než   samci
Dosažení pohlavní dospělosti ve 3 - 5 měsících
Délka života 1 - 1,5 roku
Teplota snáší 15 - 30 °C, optimálně 20 - 25 °C
Optimální parametry vody pH 6 - 8, přizpůsobivý druh
Typ ontogenetického vývoje přímý bez larválního stádia, 30 - 50 vajíček
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování malá
Chování mírumilovný druh
Potrava a její získávání potravní generalista požírající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů, až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z pevného podkladu
Vzhledově podobné druhy Neocaridina denticulata, N. zhangjiajiensis - přírodní forma
Potenciální křížení s druhy rodu Neocaridina, doposud mi však nejsou známi žádné takové případy
 
     Jde o nenápadně zbarvenou nejčastěji nahnědlou, ale také načervenalou, namodralou nebo našedlou krevetku. Na bocích může mít naznačeny tmavší skvrnky nebo svislé pruhy či síťování. Jedinci z přírody jsou známí častou přítomností nápadných jasně oranžových kulovitých útvarů v hrudi (viz foto). Odtud se také odvíjí obchodní názvy tohoto druhu. Jedná se pravděpodobně o encystované vývojové stádium nějakého parazitického červa. Jasná barva má pravděpodobně za cíl upoutat pozornost nějakého predátora krevetek (ryby, obojživelníka?), který pak slouží jako další hostitel pro vývoj následných vývojových stádií. Parazité krevetky nijak významně neomezují a ty jsou většinou schopné se i bezproblémově množit. Jedinci narození v zajetí tyto parazity již nemají. Na potomstvo ani další společně s tímto druhem chované krevetky se parazit nepřenáší (toto nelze zcela vyloučit při společném chovu s rybami). Není také vyloučeno, že i další druhy krevet dovážené z přírody mohou být hostiteli těchto parazitů. Jde o velmi nenáročnou krevetku, která se ochotně množí. Je poměrně aktivní. Vzhledově je velmi podobná obecně velmi rozšířené Neocaridina denticulata. Bezpečné odlišení těchto dvou druhů je možné pouze na základě prohlídky drobných anatomických rozdílů za pomocí mikroskopu nebo binokulární lupy. Prozatím mi není znám žádný spolehlivý znak, kterým by se tyto dva druhy daly odlišit pouhým okem, i když vzhledově jsou odlišné. S velkou pravděpodobní se tyto dva druhy mohou vzájemně křížit, nikde jsem však doposud o tomto nečetl ani neslyšel.
samice s vajíčky
pravděpodobně samice