Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Macrobrachium lanchesteri
Odborný název Macrobrachium lanchesteri (de Mann, 1911)
Synonyma Cryphiops lanchesteri, Macrobrachium lar
Obchodní a chovatelské názvy Glass shrimp, Ghost shrimp, Grass shrimp, Riceland prawn (Ang.), Glasgarnele, Asiatische Glasgarnele (Něm.)
Původ/rozšíření široce v jižní a jihovýchodní Asii
Velikost v dospělosti 3 až 7 cm (bez klepítek)
Pohlavní rozdíly samci v dospělosti větší, ale štíhlejší, samice vytváří na horní                                                                             straně hlavohrudí zelenavá vajíčka
Dosažení pohlavní dospělosti 0,5 - 1 rok
Délka života 3 - 4 roky
Teplota 18 - 35 °C, optimum 24 - 29 °C
Optimální parametry vody pH 6 - 7,5
Typ ontogenetického vývoje nepřímý, přítomno larvální stádium vyžadující sladkou vodu
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování střední
Chování potenciálně nebezpečný pro malé druhy ryb a krevet, riziko je však poměrně malé a zanedbatelné
Potrava a její získávání přijímá vše od sušených krmiv všeho druhu až po mražené a živé patentky, nitěnky, šneky, kuřecí maso apod.; upřednostňuje živočišnou potravu; potravu aktivně sbírá, výjimečně i loví
Vzhledově podobné druhy např. M. idella a řada dalších popsaných i nepopsaných druhů
Potenciální křížení ?
 
     Jeden z nejčastěji prodávaných a chovaných druhů rodu Macrobrachium. Většinou bezbarvý sklovitě průsvitný druh s několika tmavými a šikmými pruhy po stranách hlavohrudi. Někteří jedinci mohou mít nádech do šeda nebo až černa. Velmi adaptabilní a nenáročný druh snášející široké podmínky prostředí. V přírodě obývá jak přírodní nenarušené stojaté i tekoucí vody, tak i lidmi vytvořené a poměrně znečištěné biotopy (rýžoviště, vodní příkopy atd.). Zdá se, že tento druh obývá pouze sladkou vodu a nevyskytuje se v brakické vodě. Dospělci žerou vše možné, rostlinnou i živočišnou potravu v sušeném, mraženém i živém stavu. Druh není vázán pouze na dno, jako jiní zástupci rodu Macrobrachium, ale snaží se lézt i do vyšších partií nádrží. Ve volné vodě se takřka nepohybuje. Druh patří v rámci svého rodu k těm mírumilovnějším a útok na ryby a jejich požírání je spíše výjimkou. I když se často uvádí, že je potenciálně nebezpečný pro malé druhy ryb a krevet, není to pravda. Tato kreveta není nebezpečná pro zdravé ryby a ostatní krevety. Spíše naopak, společně s ním nechováme velké druhy ryb, které by mu mohly ublížit. Vůči sobě navzájem nejsou příliš agresivní, je ale dobré poskytnout krevetám dostatek úkrytů. Krevetky jsou plaché, přes den se spíše ukrývají a z úkrytů vylézají až po zhasnutí. Vývoj vajíček trvá přibližně 20 - 30 dnů v závislosti na teplotě. V jedné snůšce jich může být až 200. Vylíhlé larvy jsou dravé a po prvním svlečení (cca po 4 dnech) začínají požírat larvy žábronožek a živý zooplankton, kterého musí být hojnost. Larvy vyžadují pouze sladkou vodu. V prvním týdnu se doporučuje svítit kontinuálně bez vypínání osvětlení. Odchov v zajetí se již vícekrát úspěšně podařil. Kreveta neničí rostliny.