Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Caridina japonica
Odborný název Caridina japonica De Man, 1892
Synonyma v současnosti je název Caridina japonica pravděpodobně mladším synonymum nyní platného názvu Caridina multidentata Stimpson, 1860, který se však běžně v chovatelských a obchodních kruzích prozatím nepoužívá
Obchodní a chovatelské názvy Amano shrimp, Yamato numa ebi, Yamamoto shrimp, Yamato shrimp, Algae eater shrimp, Algae-eating shrimp, Algae shrimp, Alga shrimp, Japanese swamp/marsh shrimp, Japanese shrimp, Japonica (ang.), Algengarnele, Japangarnele, Amano-Garnele, Yamamoto Garnele (něm.), krewetka Amano (pol.)
Původ/rozšíření Japonsko (provincie Yamato na ostrově Honšu, pravděpodobně je zde ale rozšířenější), Taiwan, Korejský poloostrov, Madagaskar, Fidži, pravděpodobně má ještě větší rozšíření, na některá tato i další místa mohla být introdukována
Velikost v dospělosti 2,5 - 5 cm
Pohlavní rozdíly samice jsou přibližně o 1/3 větší než samci, čím jsou zvířata starší, tím jsou velikostní rozdíly nápadnější; u samic je druhá řada (počítání odspodu) podélných laterálních skvrn tvořena čárkami, u samců tečkami.
Dosažení pohlavní dospělosti 4 - 6 měsíců
Délka života 3 - 5 let, v optimálních podmínkách možná i více
Teplota tolerantní druh snášející široké rozpětí teplot, nejlépe mu však vyhovuje 20 - 26 °C
Optimální parametry vody velmi tolerantní druh snášející kyselou i zásaditou vodu (pH 6 - 8); není nijak zvlášť citlivý na zvýšené koncentrace dusíkatých látek
Typ ontogenetického vývoje nepřímý, přítomno larvální stádium vyžadující brakickou nebo plně slanou vodu
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování obtížný odchov larválních stádií, jinak se druh většinou bezproblémově páří a produkuje potomstvo
Chování mírumilovný druh
Potrava a její získávání všežravec přijímající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z podkladu
Vzhledově podobné druhy žádné, nelze zaměnit
Potenciální křížení doposud není známo, že by se tento druh křížil s jiným v zajetí chovaným druhem
     Dnes již legendární průkopnický druh, který byl jako vůbec první uveden do sladkovodní akvaristicky v osmdesátých letech minulého století. Byl hlavním impulsem laviny zájmu o krevetky. Tuto krevetku proslavil japonec Takashi Amano prostřednictvím svých designérově revolučně pojatých rostlinových akvárií, v kterých sloužily především jako čističi a požírači řas. Krevetka je celkově průhledná s úzkým bělavým dorsálním pruhem táhnoucím se od hlavy po konec zadečku. Charakteristickým znakem jen tohoto druhu je přítomnost několika podélných přerušovaných čar na bocích těla, které jsou načervenalé nebo nahnědlé barvy. Čáry jsou patrné už u mladých ještě nedospělých jedinců. V našich podmínkách je to jeden z nejlépe dostupných druhů. Doposud není zcela jasné, zda jsou dovážení jedinci odchyty z přírody nebo odchovy. Z důvodu velikostní a věkové vyrovnanosti prodávaných jedinců se domnívám, že jsou to s velkou pravděpodobností asijské odchovy. Prodávaná zvířata jsou často ještě nereprodukující se poměrně malí jedinci velikostně přibližně stejní jako ostatní prodávaní zástupci rodu Caridina nebo Neocaridina. V průběhu dvou až tři let však dosahují výrazně větších rozměrů kolem 4 cm, staré samice až kolem 5 cm. Tato skutečnost je výhodná při chovu s většími rybami, které pro tento druh nejsou takovou hrozbou jako pro druhy menší. Jedna z nejméně chovatelsky obtížných krevetek, která není náročná na kvalitu nebo parametry vody. Za pozornost též stojí poměrně dlouhá délka života, která může při správné péči překročit i pět let. Velmi nenáročný a na pozorování velmi atraktivní druh. Pohybuje se především ve spodní části nádrže, volně ve vodním sloupci příliš neplave. Bezproblémově se jedinci páří, samičky nosí přibližně měsíc až měsíc a půl vajíčka v počtu až 2000 ks (staré velké samice) a produkují potomky ve formě larev. Rozmnožování probíhá přibližně každý čtvrtrok s výjimkou zimních měsíců, kdy zaznamenávám pauzu. I přes mnohé již zdařilé odchovy a jejich podrobné popisy je odchov larev stále ještě velkou výzvou a oříškem. Občas se vynořují zprávy o odchovu těchto krevetek ve sladké vodě. Tyto krevetky nelze v žádném případě ve sladké vodě odchovat!


samice
samec
samice
samice - detail hlavy, všimněte si velmi krátkého rostra mezi očima