Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Caridina sp. "Indian dwarf shrimp"
Odborný název Caridina sp.
Synonyma -
Obchodní a chovatelské názvy Indian dwarf shrimp
Původ/rozšíření Indie, možná i další oblasti
Velikost v dospělosti 2,5 - 3 cm
Pohlavní rozdíly samice větší, zavalitější a intenzivněji vybarvené
Dosažení pohlavní dospělosti 4 - 6 měsíců
Délka života 1 - 2 roky
Teplota 18 - 25 °C
Optimální parametry vody spíše tvrdší s pH nad 7
Typ ontogenetického vývoje přímý bez larválního vývoje
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování malá
Chování zcela neagresivní druh
Potrava a její získávání potravní generalista požírající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z podkladu
Vzhledově podobné druhy -
Potenciální křížení ?
 
     Na první pohled nenápadná jednolitě  našedlá nebo nahnědlá krevetka. Při bližším pohledu se však na nenápadném pozadí ukáží jasně nazelenalé nebo namodralé tečky rozeseté po celém těle krevetky, zejména u samic. Samci jsou jako u většiny jiných druhu gracilnější a světlejší. Není mi známo přesné vědecké jméno, možná se jedná i o doposud nepopsaný druh. Jeden z mála druhů, se kterým jsem nikdy při chovu neměl problémy. V chovné nádrži používám jako substrát černý štěrk a ploché pískovcové kameny nakupené uprostřed nádrže do pyramidy a vytvářející úkryty. Tento druh není nikterak plachý, obzvláště ve větším počtu. Výborný druh v boji s řasami. Poměrně málo chovaný a v akváriích vzácný druh.


samice
samice
samice
samec
samec