Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Caridina cf. babaulti
Odborný název Caridina cf. babaulti
Synonyma Caridina ceylanica
Obchodní a chovatelské názvy Green shrimp, Green neon shrimp (ang.), Grüne garnele (něm.)
Původ/rozšíření Indie
Velikost v dospělosti 2,5 - 3,5 cm
Pohlavní rozdíly samci menší a gracilnější, samice intenzivněji vybarvené
Dosažení pohlavní dospělosti 3 - 12 měsíců
Délka života 1 - 2,5 roku, jedinci z některých populací jsou relativně dlouhověcí
Teplota 20 - 28 °C
Optimální parametry vody spíše středně tvrdé a zásadité vody, pH 7 - 8
Typ ontogenetického vývoje nepřímý, bez larválního stádia
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování malá
Chování zcela mírumilovný druh
Potrava a její získávání potravní generalista požírající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z podkladu
Vzhledově podobné druhy Caridina sp.“Rocket shrimp“
Potenciální křížení viz níže
 
     Další z nádherných a systematicky značně komplikovaných druhů/komplexu druhů. Odborný název Cařicina babaulti je potřeba brát pouze jako pracovní název do doby, než bude provedena řádná revize. Pod názvem Green shrimp přichází z Indie hned několik si navzájem  podobných krevet, které jsou s velkou pravděpodobností samostatnými druhy. V žádném případě nedoporučuji míchat mezi sebou jedince různého původu kvůli možnému křížení (to platí obecně). Jedinci (populace) se liší ve zbarvení očí (světlé nebo tmavé), přítomnosti nebo absenci hřbetního světlého pruhu, přítomnosti nebo absenci bočního pruhování, délce a zoubkování rostra, intenzitě zeleného zbarvení, celkové velikosti, rychlosti růstu a dospívání. Jsou populace a jedinci, kteří mají výrazné, intenzivní a až fosforeskující zelené zbarvení. Jiné populace  mají jen nazelenalý nádech. Do systematické příbuznosti se řadí i populace nebo jedinci, kteří jsou nahnědlí, nažloutlí, načervenalí apod. (viz. Caridina cf. babaulti „Malaya“). U přirozeně zelených zvířat se toto zbarvení projeví jen pokud jsou zvířata v pohodě. Ve stresu nebo pokud jsou nemocná se zelené zbarvení rychle ztrácí. Chovatelsky nenáročný druh, který produkuje relativně málo potomstva, které pomalu roste a poměrně pozdě dospívá. Druh vyžaduje spíše zásaditější a tvrdší vodu. Jsou popsány i poddruhy C. babaulti s nepřímým vývojem. Jedinci na fotech výše jsou různého původu.
samice
samice
mimořádně intenzivně zbarvená samice
samice s vajíčky
samice s vajíčky
samice
samec