Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Caridina gracilirostris
Odborný název Caridina gracilirostris, De Man 1892
Synonyma Caridina serratirostris, C. nilotica gracilirostris, Palaemon scarletti
Obchodní a chovatelské názvy Red Nose Shrimp, Rhino Shrimp, Mosquito Shrimp, Redfronted Shrimp, Rocket Shrimp, Rudolph Shrimp, Pinocchio Shrimp, Needlenose Shrimp (Ang.), Rote Nashorngarnele (Něm.)
Původ/rozšíření velká část Indopacifiku; do Evropy se dováží zejména z Indie a Srí Lanky
Velikost v dospělosti 3,5 - 4 cm
Pohlavní rozdíly samci menší, gracilnější a méně barevnější
Dosažení pohlavní dospělosti v 4 - 6 měsících
Délka života pravděpodobně 1- 2 roky
Teplota 22 - 27 °C
Optimální parametry vody nenáročný druh snášející 6,5 - 8,0 pH, upřednostňuje spíše zásaditou a tvrdší vodu
Typ ontogenetického vývoje nepřímý, přítomno larvální stádium vyžadující brakickou až plně slanou vodu
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování druh se většinou bezproblémově páří a produkuje potomstvo; odchov larev je stejně jako u C. japonica velkou výzvou, ale ojedinělé odchovy se již zdařily
Chování mírumilovný druh
Potrava a její získávání potravní generalista požírající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů, až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z pevného podkladu
Vzhledově podobné druhy díky nápadným specifickým morfologickým znakům nelze tento druh splést s jiným v zajetí chovaným druhem
Potenciální křížení s žádným jiným druhem
 
     Skutečný skvost mezi sladkovodními krevetkami. Nejnápadnějším a typickým znakem je velmi dlouhé rudě zbarvené rostrum, od kterého se odvíjí velká spousta pojmenování. Mezi jedinci i mezi populacemi je velká variabilita v délce a intenzitě zbarvení rostra. Někteří jedinci ho mají poměrně krátké a bezbarvé, jiní až neuvěřitelně dlouhé a sytě rudé. Zda se jedná o vnitrodruhovou variabilitu nebo je za tímto skryto vícero druhů prozatím není jasné. Celkově je tato krevetka zcela průhledná, ocasní vějířek může mít uprostřed a po stranách červené nebo hnědé pruhy. Tělo je netypicky pro rod Caridina stříškovitě lomené, zejména u samců. Nápadné jsou také světlé vystouplé oči. Další výjimečností jen tohoto v zajetí chovaného druhu je jeho pohyb ve volné vodě. Velmi ladně, plynule a pomalu se vznáší ve vodním sloupci za pomoci plovacích nožek. Pozorovat vznášející se krevetku je skutečným zážitkem, který se nikdy neokouká.
     Nenáročný druh upřednostňující spíše zásadité a tvrdší vody. Zvířata nejsou plachá a skrývající se. Občas se uvádí, že vyžadují v potravě větší podíl rostlinné složky. Samice většinou bezproblémově vytváří vajíčka a produkují larvy. Vajíček může být 130 - 700 v závislosti na velikosti. Počet vajíček je přímo úměrný velikosti samice.  Odchov v zajetí se již vícekrát zdařil. Vynikající prací zabývající se odchovem je Heerbrandt and Junda 2006. Pro odchov se ukázala jako nejoptimálnější brakická voda s obsahem soli v koncentraci 15 ppt, teplotou 27 °C, hustotou larev 25 ks/L. Osvědčilo se krmivo s obchodním názvem Phycopure. Larvální vývoj za těchto podmínek trval 15 dní. Aklimatizace na sladkovodní prostředí musí probíhala nejdříve ve stáří 54 dnů po proměně, pokud je provedena dříve, tak zvířata hynou. Tato zjištění platí pro jedince pocházející z Indie a Srí lanky. Pro jedinci pocházející z jiných částí areálu nemusí platit. Na požádání mohu zaslat plnou verzi výše zmíněné práce (v angličtině). Dospělá zvířata také bez problémů zvládají brakickou vodu. Není tak vyloučen možný společný chov dospělců a larev bez nutnosti odděleného odchovu potomstva. Všichni prodávaní jedinci jsou importovaní z přírody. Tam obývají hlavně spodní úseky řek, delty a přilehlá mořské oblasti jako jsou mangrovy.
  
samice
samice
samice
samice
samec
samice