Akvarijní krevetky
Druhy/variety
Prodej
Úvod
Biologie
Chov
Systematika
Kontakt
Neocaridina denticulata var. Red
Odborný název Neocaridina denticulata sinensis var. Red (De Haan, 1844)
Synonyma N. heteropoda var. Red
Obchodní a chovatelské názvy Red cherry shrimp, Cherry shrimp, Red fire, Fire shrimp, Taiwan shrimp (ang.), Fire-Zwerggarnele, Red-Cherry-Garnele (něm.), Crevette cerise (fra.), Minami Numa Ebi, Butsu Ebi, Ta Ebi (jap.)
Původ/rozšíření původní bezbarvá forma Neocaridina denticulata sinensis se vyskytuje v centrální a východní Číně a Taiwanu, tato červená forma byla pravděpodobně vyšlechtěna na Taiwanu v 90. letech a v přírodě se nevyskytuje
Velikost v dospělosti 2,5 - 3,5 cm
Pohlavní rozdíly na pohled nápadné, samci jsou výrazně méně intenzivně zbarvení a jsou přibližně o 1/3 až 1/2 menší a celkově gracilnější než samice; u samic jsou nápadná ve vaječnících se tvořící žlutavá vajíčka za hlavou
Dosažení pohlavní dospělosti ve 3 - 4 měsících
Délka života 1-1,5 roku
Teplota 18 - 28 °C, teplotně velmi tolerantní druh přežívající údajně 10 i méně stupňů
Optimální parametry vody vysoce adaptabilní druh nevyžadující specifické podmínky¨prostředí, snáší měkkou i tvrdou, kyselou i zásaditou vodu
Typ ontogenetického vývoje přímý bez larválního stádia, 30 - 50 vajíček
Obtížnost chovu malá
Obtížnost rozmnožování malá
Chování mírumilovný
Potrava a její získávání potravní generalista požírající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z podkladu
Vzhledově podobné druhy Halocaridina rubra, celočervené varianty Caridina sp. „Crystal red“, červené typy krevetek patřící k C. babaulti nebo do její příbuznosti
Potenciální křížení přírodní forma N. denticulata, Neocaridina zhangjiajiensis, případně další druhy rodu Neocaridina
     Jedná se o v zajetí vzniklou a cíleně udržovanou a šlechtěnou barevnou mutaci jinak barevně nevýrazného druhu N. denticulata. Jeden z nejkrásnějších a nejsnáze chovatelných a množitelných druhů vůbec, který snáší skutečně široké rozmezí podmínek. Je to jeden z nejvhodnějších druhů i pro úplné začátečníky. Chovateli odpustí leckterou chovatelskou chybu nebo experimentování. Samice jsou zpravidla daleko intenzivněji červeně zbarvené než samci. Čím jsou samice starší, tím je červenější barva sytější. Mladé samice jsou podobné samcům, jak dospívají, zintenzivňuje se jejich zbarvení. Nejsou výjimkou zcela plošně červení jedinci. Intenzitu zbarvení silně ovlivňuje míra stresu. Mladí jedinci a samci mají jen lehce načervenalý nádech. U samců zdá se platí opak než co pro samice, čím jsou starší, tím jsou světlejší. Na hřbetě je u starších samic patrný podélný narůžovělý pruh. Vajíčka jsou žlutavé barvy. Je to čilá neskrývající se krevetka. Pokud u svých červených krevetek chceme zachovat jejich zbarvení i v dalších generacích, tak je nechováme společně s původní bezbarvou formou, se kterou se ochotně kříží a dává plodné potomstvo. Křížení s N. zhangjiajiensis už bylo vícekrát potvrzené, často ale k němu i při společném chovu obou druhů nedochází. Ochota vzájemného křížení není veliká.


samice s vajíčky
samice v detailu
samec
samice
samice
poměrně intenzivně zbarvený samec
samice v detailu
detail ocasního vějířku samice
samice
samice
samice při čištění ocasního vějířku
samice s vajíčky
má chovná skupina